Lingopoly

Lingopoly is a multi-layered tool that will help you learn the language, use it in a new way, be creative, be sociable and communicative. It is appropriate for teachers who teach (foreign) languages, students who learn languages, families and groups of friends who like to play board games.

 

The book is accompanied by cards, with words and pictures. Find the pairs. First with the images in this booklet, then without the help of the book. Arrange cards into meaningful word groups. Play with words and conjugate them. Pick out some cards and make sentences or tell a story. A game board for social moments with friends is also included. Use the figurines to move around the boards for as many places as you roll the dice, and before you get permission to roll the dice, use the card for task that you have set as a group before game started.

 

We created Lingopoly in the first place for the teachers who teach (foreign) language so you can have fun in the communication, and it is also intended for anyone who wants to learn a new language or a language they already know to use in practice. Lingopoly takes advantage of creativity, is a good starting point for conversation, getting to know teammates and quick memorization of words.

 

Lingopoly helps you learn a language on several levels: vocabulary, grammar, oral expression, written expression.

 

If you also have good ideas for playing Lingopoly, you can send your ideas to e-mail edita@edita-libreria.com and we will publish them on our website. We will also be happy to get the user's experience with the Lingopoly box.

 

We wish you plenty of fun in the beautiful moments with Lingopoly.

Lingopoly je večplasten pripomoček, ki vam bo pomagal, da se naučite jezik, da ga uporabljate na nov način, spodbuja k ustvarjalnosti, družabnosti in komunikaciji. Namenjen je učiteljem, ki poučujejo jezike, učencem, ki se učijo jezike, družini in skupini prijateljev, ki se radi igrajo družabne igre in izkoristijo prijetno s koristnim.

 

H knjigi so priložene karte, nekatere imajo napise, druge pa slike. Poiščite pare. Najprej s pomočjo slik v tej knjižici, nato še brez pomoči knjige. Karte razporedite v smiselne besedne skupine. Igrajte se z besedami in jih pregibajte (samostalnike postavite v različne sklone, glagole v različne osebe, spole in števila). Izvlecite nekaj kart in postavite besede v stavke, stavke pa v zgodbo. Priložena je tudi igralna plošča za družabne trenutke s prijatelji. Najprej s soigralci določite nalogo, ki jo mora igralec na potezi opraviti (pokazati besedo s pantomimo ali jo narisati in drugi morajo uganiti, ali uporabiti besedo v stavku v tujem jeziku ali povedati kratko zgodbo ali šalo na temo slike ali besede na karti). Igra se začne, ko prvi igralec dvigne karto s kupčka, nato opravi nalogo in če je nalogo uspešno opravil, se s svojo figurico premika po poljih na igralni plošči za toliko mest, kolikor je vrgel pik na kocki. Na poti proti cilju ga na igralni plošči čakajo še drugi izzivi.

 

Lingopoly smo ustvarili v prvi vrsti za učitelje (tujih) jezikov, da lahko na zabaven in komunikativen način poučujejo jezike, prav tako pa je namenjen vsem, ki se želijo naučiti novega jezika ali jezik, ki ga že znajo, uporabljati v praksi. Lingopoly spodbuja ustvarjalnost, je dobra iztočnica za pogovor, spoznavanje soigralcev in omogoča hitro pomnenje besed.

 

Lingopoly vam pomaga pri učenju jezika na več ravneh: utrjujte besedišče, slovnico, ustno izražanje in pisno izražanje.

 

Če imate tudi sami dobre ideje za igranje Lingopoly, nam lahko svoje ideje posredujete na e-mail edita@edita-libreria.com in jih bomo objavili na naši spletni strani. Veseli bomo tudi vaših izkušenj z uporabo paketa Lingopoly.

 

Želimo vam obilo zabave in lepih trenutkov z Lingopoly.